logo licht grijs

fotologo

Zo doen we het bij MTCO.

home
bestuur
programma
kalender
uitnodiging
verslagen
foto

foto 2016
foto 2017
doen
contact
gastenboek links
nieuws


Spelregels en nuttige tips m.b.t. het motorrijden bij MTCO:


Werkzaamheden voorrijders en toercommissie:

De voorrijder levert 3 weken voor de te rijden rit een beknopte beschrijving van de route in bij de toercommissie, (e-mailadres zie pagina "contact").
Indien mogelijk ook het aantal te rijden kilometers. Ook vertrektijd wordt hierbij aangereikt. De toercommissie stuurt deze beschrijving door en dit wordt op de website geplaatst. Op de beschrijving staan de adressen van de koffie- en lunchpauzes en het GSM-nummer van de voorrijder.
Je kan voor eigen gebruik de beschrijving en het routekaartje vanaf de website thuis uitprinten. Ook kunnen de routes aangeleverd worden om op GPS te worden gereden. Deze zal de toercommissie doorsturen aan degene die op navigatie rijdt, voor zowel Garmin als Tom-Tom.

De voorrijder vraagt vůůr het begin van de tocht aan een deelnemer om een verslag te maken van de route. Het verslag dient in de week na de route ingeleverd te worden bij het secretariaat (liefst per email en maximaal 1 A4 groot).

De voorrijder heeft de leiding voor die dag, maar kan altijd in overleg treden met de toercommissie. Verder geeft de voorrijder het eindpunt van de route aan, waarbij het eindpunt zo dicht mogelijk bij Oudenbosch ligt. Mocht men eerder willen afhaken, geef dit even door aan de voorrijder Hij brengt de groep hiervan op de hoogte. Zodat men de groep blijft volgen en niet degene de afhaakt.

De toercommissie noteert de namen van degene die meerijden.
Van de gastrijders die meerijden wordt naam, adres en eventueel e-mailadres genoteerd, en neemt de gelden in ontvangst van de gastrijder.
Het opgehaalde geld, zal via internetbankieren overgemaakt worden op het rekeningnummer van MTCO. Naam, adres en e-mailadres van gastrijders geeft de toercommissie tevens direct door aan secretariaat. Zodat de gastrijder een exemplaar van het verslag van de gereden route en een uitnodiging van de komende route toegestuurd krijgt.
De lijst met de gereden kilometers wordt bijgehouden door het secretariaat.image 8


Enkele nuttige tips:

Rijden in groepen
Motorrijden wordt vaak terecht beleefd als een gevoel van vrijheid, waarbij een ieder vrij is om zijn eigen weg te gaan.

Bij het rijden in groepsverband is dit natuurlijk niet anders. Toch willen we graag een paar dingetjes kwijt die het rijden in een groep kunnen veraangenamen, zowel voor onszelf als voor andere weggebruikers. Het heeft te maken met zelfdiscipline en het maken van afspraken. Bovendien ziet het er indrukwekkend uit als een groep motorrijders gedisciplineerd over de weg gaat.

Waar gaat het om
Rijden in groepsverband is een totaal andere bezigheid dan individueel rijden. In groepsverband rijden is aan de ene kant spectaculair en een fantastisch gezicht, maar aan de andere kant is dat het ook bepaalde vaardigheden en een grote mate van discipline vraagt. Maar het belangrijkste is dat de veiligheid van de groep niet in gevaar komt. Om die veiligheid zo groot mogelijk te maken gelden er regels voor het in groepsverband rijden. Die regels gelden altijd en die regels gelden ook voor iedereen. We stellen dat met nadruk, omdat personen die veel meerijden, de regels regelmatig in de praktijk brengen. Komt er dan iemand in de groep met zijn eigen regels, dan is de kans op gevaarlijke situaties levensgroot aanwezig.

De regels hebben niet alleen betrekking op de eigen groep, maar houden ook rekening met andere weggebruikers. Een groep motorrijders moet geen dreiging uitstralen, maar een fraai geordend gezicht. Links en rechts inhalen van automobilisten kan tot paniekreactie en woede leiden. Een automobilist die geen ruimte krijgt om ook een ander in te halen kan in woede ontsteken en zijn of haar wagen er tussen drukken. De regels die besproken worden hebben betrekking op dit soort situaties.

Vertrek altijd met een volle tank benzine
Zorg dat je met een volle tank benzine vertrekt. Gooi je tank weer vol als er een tankstop wordt ingelast, niet iedere motor komt met een volle tank 300 km ver. Denk niet ik haal nog wel 80 km tot het einde, want dan moet de hele groep weer op jou wachten als je vlak voor het einde als enige moet tanken. Tanken is een noodzakelijk kwaad en dat doen we zo weinig mogelijk.

Opstellen bij de start
Bij vertrek formeert de groep zich op een veilige plaats. Personen met lichte motoren, of personen met weinig ervaring, rijden zoveel mogelijk voorin. Voorin rijden heeft het voordeel dat makkelijker een constant tempo aangehouden kan worden omdat er geen grote gaten dichtgereden hoeven te worden Hierbij ligt de snelheid achterin behoorlijk hoger.

Minstens gedimd groot licht
Om de zichtbaarheid, het gezien worden en dus veiligheid te vergroten, voeren we minstens dimlicht. Geen groot licht want dat wekt ergernis bij je voorganger op, vanwege de weerkaatsing in zijn spiegels.

Niet onderling inhalen
Heb je bij vertrek een positie in de groep gekozen dan blijf je daar rijden. Nooit wordt er onderling ingehaald. Degene die voor je rijdt rekent daar niet op en door de schrik kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Rijdt niet te dicht op je voorganger
Ga niet kleven of verstoppertje spelen. Houdt voldoende afstand en zorg ervoor dat je voorganger jou in de spiegels kan zien. Dat doe je door ervoor te zorgen dat jij zijn vizier in zijn spiegels ziet.

Baksteensgewijs rijden
baksteen
De formatie waar we in rijden is baksteensgewijs. Uiteraard rijdt iedereen op de rechter rijbaan. Dit betekent dat de voorrijder links op de rijstrook rijdt. De eerstvolgende deelnemer die achter de voorrijder rijdt, rijdt rechts en blijft de gehele route ALTIJD RECHTS rijden. Dit omdat de voorrijder de gelegenheid moet krijgen om vanaf elk punt op de rijbaan alles op de weg te kunnen overzien, dus hij is enige die van plaats mag veranderen op de rijbaan en daarom blijft zijn achterligger ALTIJD RECHTS. De volgende weer links etc. Belangrijk is dat je de goede onderlinge afstand houdt. Dat is heel makkelijk te controleren. Als je in de spiegels van de motor van degene die schuin voor je rijdt, ZIJN GEZICHT KUNT ZIEN, weet je dat je op de goede afstand zit. Bovendien weet je zeker dat hij ook jou kan zien. Deze afstand is belangrijk, omdat het vaak gebeurt dat er TE VEEL AFSTAND WORDT GEHOUDEN. Dit is gevaarlijk omdat de overige weggebruikers dan de motorrijders niet meer als groep zien. Als de afstand te groot wordt kan het zelfs gebeuren dat er iemand tussen de groep invoegt.

Voordeel van het baksteensgewijs rijden is dat de afstand die je hebt tot de recht voor je rijdende motorrijder groot genoeg is om op tijd stil te staan. Zou je allemaal recht achter elkaar rijden, dan wordt de groep twee keer zo lang met alle nadelen van dien, bovendien ziet het achterliggend verkeer een totaal verkeerd beeld van een dergelijke groep.
De afstand die je moet houden tot degene die voor je rijdt is afhankelijk van een aantal factoren:
• de snelheid die gereden wordt
• je reactievermogen (de tijd die je nodig hebt om te gaan remmen)
• je remvermogen (vertraging)
• je gevoel van veiligheid
Het zal duidelijk zijn dat de tussenafstand per motor en per rijder kan verschillen. In de praktijk zal blijken dat die verschillen niet zo verschrikkelijk groot zijn dat van een dubbele tussenafstand sprake is, maar toch.

Rijdt niet boven je kunnen
Als je vindt dat het tempo te hoog ligt, laat dat dan merken. Je kunt beter een gat laten vallen, dan proberen ten koste van alles de groep bij te houden. Bij de eerstvolgende stop meld je het even aan de voorrijder. Binnen de bebouwde kom en bij het naderen van een verkeerslicht verklein je de tussenafstand. Dat kan immers, want je snelheid ligt lager en je remweg wordt dus een stuk korter. Het voordeel hiervan is dat als het een beetje mee zit:
• de gehele groep tegelijk door het verkeerslicht kan of de kruising kan oversteken.
• je hoeft niet te gassen om bij te komen, daar waar het vaak niet verantwoord is.
• de groep een nagenoeg constant tempo kan blijven rijden.

Als je merkt dat degene die achter je rijdt ver achter blijft, dan ga jij langzamer rijden, degene die voor je rijdt constateert dit en doet hetzelfde etc. Op die manier wordt het tempo geleidelijk aangepast.

Inhalen van andere weggebruikers
Inhalen in groepsverband is een verhaal op zich. Het komt nogal eens voor dat motorrijders een soort zwaan kleef aan op de weg spelen. Zodra hun voorganger inhaalt duiken ze er blindelings achteraan. In een soort blind groepsvertrouwen wordt niet eens gekeken of het wel verantwoord is.
Op autosnelwegen heb je rekening te houden met o.a. achteropkomend verkeer, maar op twee baanswegen komt daar tegemoet komend verkeer bij. Blindelings achter je voorganger aanrijden leidt dan tot minder wenselijke situaties. Daarom zeggen we steeds dat je inhaalt op eigen verantwoordelijkheid en dus steeds weer zelf moet kijken en beslissen of het kan.
De techniek van het inhalen mogen we ook niet vergeten. Het komt nogal eens voor dat wanneer de eerste rijder inhaalt de laatste ook direct naar links gaat. De inhaalmanoeuvre van de groep duurt dan heel lang en andere weggebruikers die ook willen inhalen rijden dan bijna op het spatbord van de achterste rijders. Haal pas in als je daadwerkelijk aan de inhaalmanoeuvre begint. En kijk goed of inhalen verantwoord is, want in een groep is het heel verleidelijk om met je voorganger mee te gaan.
Bij inhaalsituaties komt nog een belangrijk aspect om de hoek kijken. Na een inhaalactie moet je weer invoegen en dat blijkt niet altijd even makkelijk als er weinig ruimte tussen de verschillende verkeersdeelnemers is. Met veel kunst en vliegwerk weet men zich er tussen te wurmen, maar stel je eens voor dat na jou nog twee motoren willen invoegen. Ga dus ook niet eerder inhalen als je zeker weet dat je goed kan invoegen en haal niet in als je merkt dat het verschil met andere weggebruikers zo gering is dat je er nauwelijks iets mee wint.
Groepsrijden betekent niet dat je perse als elastiek aan elkaar moet hangen. Als er een auto tussen zit die hetzelfde tempo aanhoudt laat die auto er lekker tussen zitten en probeer dan niet je motor tussen je voorganger en die auto in te proppen.
Het kan voorkomen dat auto's willen inhalen. Geef ze de ruimte en laat ze ertussen. Want nogmaals; je zit niet aan een elastiek. In het verkeer is het geven en nemen en realiseer je dat je met de motor zoveel sneller kan accelereren dat je zo weer aansluiting bij de rest vindt.

Het bijeenhouden van de groep
Tijdens toertochten wil de groep (ondanks het opvolgen van de regels) nog wel eens uit elkaar vallen. Mocht de groep op een of andere manier uiteenvallen, dan geldt het volgende systeem: Zodra je de laatste rijder in een groep bent, omdat de rest (achter je) nog bijvoorbeeld bij een kruising staat te wachten, dan wacht je bij de eerste de beste plek waar de groep links of rechts afslaat. Degene die dan als laatste rijdt, wacht bij de volgende richtingsverandering.
Stel je wel goed zichtbaar op en speel geen verstoppertje. Ga niet rijden als je de achter je rijdende motorrijder weer in beeld krijgt, maar wacht tot hij jou ziet. Zie je hem een tijdje helemaal niet meer, dan stop je, je voorganger doet hetzelfde etc.. Als de hele groep dan gestopt is, dan kan er iemand terugrijden om te zien wat er aan de hand is. Dit wordt bepaalt door de voorrijder.

Het spreekt vanzelf dat je dit dus niet op de autosnelweg doet. Als er op de autosnelweg iets gebeurt, dan stuurt de achterrijder iemand naar voren om de groep op een veilige plaats te laten stoppen, dan wel om hulp te vragen.

Tijdens het rijden van de toertocht
Bij het rijden van een route is het van belang dat de rijder die als eerste achter de voorrijder rijdt een grotere afstand houdt dan degene die daar achter rijden. Die grotere afstand is nodig uit veiligheidsoverwegingen en voor een regelmatig tempoverloop. Als de voorrijder namelijk aan de late kant merkt dat hij moet afslaan en dus stevig remt, dan schuift de hele groep in elkaar of erger. Is er voldoende afstand tussen hem en de tweede rijder, dan kan de groep rustig en veilig afslaan en een zelfde tempo aanhouden.

Sociaal gedrag
In groepsverband rijden is vaak schitterend, maar een groep motorrijders kan bij andere weggebruikers heel bedreigend overkomen. Dat geldt ook tijdens de pauzes in de restaurants. Gedraag je normaal en betaal ook normaal je drankjes, ook al ben je met een grotere groep. Maak geen misbruik van groepsvorming.

Tot slot
Deze regels zijn gebaseerd op vele jaren toerervaring. We hebben alles keurig op papier gezet, zodat je ze nog eens op je gemak door kan nemen. Het naleven van deze regels lijkt een beknibbeling van de vrijheid waar we als motorrijder zo op gesteld zijn. Het tegendeel is waar. Als iedereen zich er aan houdt wordt het zeker niet als hinderlijk ervaren maar meer dan een lekker dagje met elkaar toeren. En wat belangrijker is:
Geef je verstand voorrang! Dan komt iedereen weer veilig thuis!


image 7

Enkele regels buiten het huishoudelijk reglement en rijden in groepsverband MTCO.

Hoe te handelen bij ongeval in clubverband.
1.       Bij een ongeval, tijdens routes of vakantie MTCO, direct contact opnemen met de voorzitter toercommissie, Toon Christianen,
      GSM 06-20320610.
      Bij zijn afwezigheid contact opnemen met de voorrijder. Voorrijder, geeft bij aanvang van de route, zijn GSM nummer door, dit nummer
      staat ook op de uitnodiging route en route kaartje.
 
2.    De voorzitter toercommissie of zijn vervanger wijst clubleden aan die hem zullen ondersteunen bij het hulpverlenen ter plaatsen van het
       ongeval.
       Er wordt verwacht van ieder clublid dat de instructie en de aanwijzingen van de voorzitter toercommissie of zijn plaatsvervanger strikt
     worden opgevolgd.
       Degene die niet nodig zijn bij het verlenen van hulp gaan, met de deelnemer die hiervoor is aangewezen, naar een afgesproken plaatst om
       daar te wachten op de andere deelnemers.
       Dit kan zijn een koffiepauze plaats of een parkeerplaats in de buurt van het ongeval.
       Zij wachten daar op verdere instructies.

3.    De voorzitter toercommissie of zijn vervanger nemen de volgende punten in acht:
       - zorgt eerst voor de eigen veiligheid en die van de hulpverleners
       - zorgt voor veiligheid op en rond de ongevalsplek
       - waarschuwt, indien nodig, hulpverleningsdiensten
       - hij of hulpverlener verleent eerste hulp
       - hij neemt contact op met het thuisfront indien nodig

Bij elke vakantie MTCO en het rijden van alle routes gaat er een calamiteitenlijst mee. Daarop staan gegevens van de deelnemer, gegevens van zijn motorverzekering, adresgegevens, telefoonnummers van het thuisfront; e.d. Zodat altijd de juiste persoon of calamiteitendienst gewaarschuwd kan worden en de juiste gegevens door gegeven kunnen worden.

Hoe te handelen bij pech in clubverband:

Als je onverhoopt pech krijgt en je merkt dit met rijden op de snelweg, steek dan je hand omhoog, maak een vuist en doe, indien mogelijk, de alarmknipperlichten aan en ga naar de  vluchtstrook. 
De achterste motorrijder zal na je op de vluchtstrook stoppen.
De rest rijdt door tot de volgende rustplaats.
Dus ga niet met z'n allen op de vluchtstrook staan.
Degene die achter de pechvogel rijdt mag (en dit alleen op de snelweg!!) de toerleider waarschuwen dat de groep incompleet is zodat, bij de volgende rustplaats, gestopt kan worden. Bij pech op meer baans autowegen geldt hetzelfde.

Op provinciale of lokale wegen dient de meest veilige plek gezocht te worden om te stoppen.

Normen en waarden in clubverband.
Normen en waarden staan ook bij MTCO hoog in het vaandel.
De goede naam van de motorrijder in het algemeen hoog houden is ons principe.

image 5

Huishoudelijk reglement van de stichting Motor Tour Club Oudenbosch

Artikel 1.
Bestuur.
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, en het liefst uit een oneven aantal personen. Bestuursleden treden af op het einde van het derde jaar na hun benoeming en wel volgens een door het bestuur opgesteld rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin voorzien door de overige leden van het bestuur (binnen 3 maanden). De opvolgend bestuurder neemt ten aanzien van de periodieke aftreding op het rooster dat ter zake van deze aftreding is gemaakt, de plaats in van zijn voorganger.
Bij ontstentenis van de voorzitter kiezen de overige bestuursleden uit hun midden een waarnemend voorzitter.

Artikel 2.
De voorzitter.
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Hij regelt de volgorde van behandeling van de zaken, die op de vergadering afgedaan moet worden en hij zorgt voor de handhaving van de bepalingen in de statuten en in het huishoudelijke reglement. De voorzitter verleent het woord aan de sprekers en heeft het recht het woord te ontnemen. Hij ondertekent mede de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen.

Artikel 3.
De secretaris.
De secretaris voert de correspondentie van de stichting. Van de uitgaande stukken behoudt hij een kopie. De notulen van de vergaderingen van de stichting worden door hem in een afzonderlijk boek bijgehouden. Na goedkeuring van de notulen ondertekent hij deze tezamen met de voorzitter. De secretaris houdt in boekvorm een presentielijst bij van de leden die ter vergadering aanwezig zijn.

Ieder van de aanwezige leden op de vergaderingen is verplicht deze presentielijst te tekenen. De secretaris draagt zorg voor de verzending van de convocaties van de bestuursvergaderingen en de jaarlijkse deelnemersbijeenkomsten.
Ter gelegenheid van de deelnemersbijeenkomst stelt hij jaarlijks een verslag samen omtrent de toestand van de stichting. Dit verslag wordt na goedkeuring door het bestuur in de deelnemersbijeenkomst aan de orde gesteld.

Artikel 4.
De penningmeester.
De penningmeester is belast met een doel- en rechtmatig financieel beheer van de stichting.
De taken van de penningmeester luiden als volgt:
1. Innen van contributies en andere vorderingen op debiteuren.
2.
Het voeren van de correspondentie betreffende financiŽle zaken en het bijhouden van het financiŽle archief.
3.
Betalen van rekeningen aan crediteuren. Voor het doen van uitgaven die de som van € 250,00 te boven
gaan dient de voorzitter van de stichting mede te ondertekenen.
4.
Hij is verplicht te allen tijde aan het bestuur of aan hen die daartoe door het bestuur zijn
gemachtigd, alle inlichtingen te verschaffen omtrent zijn geldelijk beheer

De penningmeester is belast met het behoorlijk bijhouden van het kasboek en legt ter gelegenheid van de deelnemersbijeenkomst volledig rekening en verantwoording af onder overlegging van de bescheiden met betrekking tot de ontvangsten en uitgaven in het afgelopen jaar.

Artikel 5.
Commissies.
Het bestuur kan zich laten bijstaan door en kan bepaalde taken delegeren aan een daartoe door haar ingestelde commissies. Voor de handelingen van deze commissies draagt het bestuur geen verantwoording. Het bestuur is gerechtigd de ingestelde commissie ter verantwoording te roepen omtrent haar werkzaamheden.

Artikel 6.
Kascontrolecommissie.
Tenminste een keer per jaar wordt een kascontrole gehouden door een kascontrolecommissie bestaande uit twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur van de stichting. En men wijst een reserve kascontrolecommissie lid aan, deze schuift automaties naar voren als een van de twee kascontrolecommissie lid deze verlaat. Zij blijven maximaal twee jaar in functie waarbij er overlap is tussen de periodes van verschillende leden. Een afgetreden penningmeester mag eerst na drie jaar deel uitmaken van deze commissie. Mocht het voorkomen dat ten tijde van een kascontrole ťťn of meer commissieleden niet beschikbaar is/ zijn voor een periode van 14 dagen of langer, dan kan het bestuur per direct tijdelijke commissieleden aanwijzen.
De kascontrolecommissie is ingesteld om de uitvoering van het financieel beheer onafhankelijk daarvan te controleren. De taak van de kascontrolecommissie is de administratie van de penningmeester te controleren op oprechtheid en traceerbaarheid.
De bevoegdheid van de kascontrole commissie is:
1.
naar eigen goeddunken tussentijds controle te doen
2.
advies uit te brengen aan het bestuur betreffende financiŽle zaken
3.
ongevraagd tussentijds verslag te doen aan de deelnemersvergadering (DV)
De resultaten van een kascontrole, in de vorm van een advies omtrent de goedkeuring van de kas aan de DV, worden schriftelijk en ondertekend aan het bestuur overgedragen ter archivering en evaluatie. De resultaten worden aan de DV gepresenteerd.
Bij een goedkeuring van de kasadministratie door de DV na advisering van de kascontrolecommissie kan de penningmeester worden gedechargeerd en de administratie van de stichting worden overgedragen aan een nieuwe penningmeester.
Als de commissie tot de conclusie komt dat de administratie niet klopt (of niet volgens de afgesproken methode is opgesteld) zal de commissie een negatief advies uitbrengen. In dit geval zal binnen 14 dagen een nieuwe kascontrole moeten plaatsvinden waarbij de gevonden problemen opgelost moeten zijn. Na twee mislukte hercontroles moet de administratie worden ingeleverd bij het bestuur en zal zij moeten beslissen over de gevolgen en verdere acties.

Artikel 7.
Deelnemers.
Personen die als deelnemers wensen te worden toegelaten dienen een daartoe strekkend verzoek te richten aan de secretaris van het bestuur.
De secretaris stelt het Dagelijks Bestuur (DB) binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek daarvan in kennis. Het DB beslist over de toelating tot de status van deelnemers, nadat hij of zij als gastrijder een eerste toertocht hebben meegereden. Daarna kunnen zij wel of niet  toetreden als deelnemer. Het DB is niet gehouden een weigering tot toelating te motiveren. Indien het DB tot toelating tot de status van deelnemer besluit, geeft de secretaris van dit besluit binnen 14 dagen aan de toegelaten persoon daarvan schriftelijk bericht via de mailing. Het bedrag dat betaald wordt als gastrijder wordt in mindering gebracht op de jaarlijkse bijdrage, na toelating. Bij weigering door het DB wordt het bedrag niet terugbetaald.
De deelnemers betalen jaarlijks een bedrag. De hoogte daarvan wordt door het bestuur op een vergadering vastgesteld en waar nodig gewijzigd. Zij, die in de loop van het kalenderjaar tot de status van deelnemer worden toegelaten zijn de gehele jaarbijdrage verschuldigd. De deelnemers zijn verplicht de door hen verschuldigde bijdrage te betalen binnen vier weken na de aanvang van het kalenderjaar, resp. na hun toelating als deelnemer.
Het bestuur is bevoegd om deelnemers, die niet tijdig aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan uit te sluiten van deelname aan de activiteiten van de stichting.
Opzegging van de status als deelnemer namens het bestuur kan gedurende het gehele jaar ten allen tijde geschieden, indien redelijkerwijs van de stichting niet gevergd kan worden de status van de deelnemer te laten voortduren. Opzegging van de status van deelnemer kan alleen uitgesproken worden door het bestuur wanneer een deelnemer in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting handelt of de stichting op onredelijke wijze behandeld. De deelnemer wordt zo spoedig mogelijk na opzegging van de status als deelnemer in kennis gesteld door de secretaris van het bestuur.
Wanneer de status als deelnemer in de loop van het kalenderjaar ongeacht de reden oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de deelnemer verschuldigd.

Het bestuur stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor de deelnemers tijdens de activiteiten geŽntameerd door de stichting.

Artikel 8.
Slotbepaling.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig verschil omtrent de toepassing daarvan beslist in spoedeisende gevallen het DB, wiens beslissing in de eerstvolgende vergadering van het bestuur dient te worden verklaard en bekrachtigd.
Het DB bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur.image 4

PRIVACYBELEID VAN MOTOR TOER CLUB OUDENBOSCH.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MOTOR TOER CLUB OUDENBOSCH (hierna: “MTCO” ) verwerkt van haar deelnemers of andere geÔnteresseerden.

Indien je deelnemer wordt van MTCO, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan MTCO verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
MTCO, gevestigd op adres Beatrixstraat 5, 4744 BA te Bosschenhoofd,
telefoonnummer 06-13225626, KvK nummer 20109837.
De functionaris deelnemersbeheer is bereikbaar via
mtco1985@outlook.com of op bovenstaande adres gegevens.

2. Welke gegevens verwerkt MTCO en voor welk doel
       
2.1     In het kader van jouw deelnemersschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
                 a) voor- en achternaam, geboortedatum
                 b) adresgegevens eventueel postadres
                 c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
                 d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie
            2.2    
MTCO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: 
                 a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het deelnemersschap en de eventuele opzegging
                    daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
                 b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en
                     activiteitenvan
MTCO;
                
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het deelnemersschapsgeld en afgenomen diensten
                     af te wikkelen.
            2.3    Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar
                     je ervaringen met
MTCO en je te informeren over de ontwikkelingen van MTCO.

E-mail berichtgeving (opt-out):
MTCO
gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het deelnemersschap van MTCO toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via het email-adres van MTCO mtco1985@outlook.com

3. Bewaartermijnen
MTCO
verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelnemersschap tot maximaal een jaar na afloop van dit deelnemersschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MTCO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Informatie aan derden.
Externe gebruikers zoals bijv. onze host van onze website, daarvan staan de afspraken t.a.v. van de AVG op hun website onder de link https://www.yourhosting.nl/blog/wat-betekent-de-avg-voor-jou/
Indien wij door niet-deelnemers worden benaderd met vragen over informatie die betrekking hebben op persoonsgegevens in ons bestand zal de deelnemersadministratie deze gegevens nooit zo maar aan niet-deelnemers bekend maken, maar eerst de betreffende deelnemer zelf benaderen met de gestelde vraag en hem verzoeken, als hij daartoe bereid is, zelf contact op te nemen of toestemming te geven aan de deelnemersadministratie om de gegevens aan de aanvrager bekend te maken.
Het inschrijfformulier zal worden aangevuld met een verwijzing naar de AVG en dat wij hieraan voldoen.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1     Via de deelnemersadministratie van MTCO kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MTCO zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
6.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de deelnemersadministratie.
6.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop MTCO je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de een van de andere bestuursleden, FG (functionarissen gegevensbescherming).
6.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze deelnemersadministratie mtco1985@outlook.com

 7. Wijzigingen en vastleggen van dit Privacybeleid.
Het is de bedoeling dat dit Privacybeleid wordt opgenomen in het Huishoudelijk Reglement wat ook op de website MTCO is terug te vinden.
Een voorstel hiertoe zal in de agenda worden opgenomen voor de eerstvolgende ADV.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website MTCO en email bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Bestuur MTCO


kyllburg

top

Copyright © Hanny 2011
Visit counter For Websites